Gói tài khoản 6 tháng trên Phòng Luyện Thi Ảo Igems
6tháng
298.000đ
599000

ƯU ĐÃI DUY NHẤT TỚI 15/5/2023

Luyện thi tất cả các cấp độ và trả kết quả học tập sau khi hoàn thành từng cấp độ.

1. TẶNG NGAY 200 CHUYỆN TIẾNG ANH

2. TẶNG NGAY 10 BÍ QUYẾT HỌC TẬP XUẤT CHÚNG

3. VOUCHER GIẢM GIÁ KHÓA HỌC TIẾNG ANH ONLINE 1-1 TRỊ GIÁ 200,000 Đ

Gói tài khoản 1 năm trên Phòng Luyện Thi Ảo Igems
1năm
498.000đ
1299000

ƯU ĐÃI DUY NHẤT TỚI 15/5/2023

Luyện thi tất cả các cấp độ và trả kết quả học tập sau khi hoàn thành từng cấp độ.

1. TẶNG NGAY 200 CHUYỆN TIẾNG ANH

2. TẶNG NGAY 10 BÍ QUYẾT HỌC TẬP XUẤT CHÚNG

3. VOUCHER GIẢM GIÁ KHÓA HỌC TIẾNG ANH ONLINE 1-1 TRỊ GIÁ 500,000 Đ

Gói tài khoản 2 năm trên Phòng Luyện Thi Ảo Igems
2năm
880.000đ
1999000

ƯU ĐÃI DUY NHẤT TỚI 15/5/2023

Luyện thi tất cả các cấp độ và trả kết quả học tập sau khi hoàn thành từng cấp độ.

1. TẶNG NGAY 200 CHUYỆN TIẾNG ANH

2. TẶNG NGAY 10 BÍ QUYẾT HỌC TẬP XUẤT CHÚNG

3. VOUCHER GIẢM GIÁ KHÓA HỌC TIẾNG ANH ONLINE 1-1 TRỊ GIÁ 700,000 Đ

Gói tài khoản 4 năm trên Phòng Luyện Thi Ảo Igems
4năm
1.198.000đ
3999000

ƯU ĐÃI DUY NHẤT TỚI 15/5/2023

Luyện thi tất cả các cấp độ và trả kết quả học tập sau khi hoàn thành từng cấp độ.

1. TẶNG NGAY 200 CHUYỆN TIẾNG ANH

2. TẶNG NGAY 10 BÍ QUYẾT HỌC TẬP XUẤT CHÚNG

3. VOUCHER GIẢM GIÁ KHÓA HỌC TIẾNG ANH ONLINE 1-1 TRỊ GIÁ 1.000.000 Đ

Thi thử miễn phí Đăng ký làm đại lý
phone