CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

12/12/2023 09:33

Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của học viên khi học viên truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Website này được Trung tâm ngoại ngữ GEMS EDU (trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo Dục Quốc tế GEMS EDU) quản lý. Khi mỗi học viên truy cập vào website https://luyenthicambridge.com.vn trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của học viên khi học viên truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của học viên khi truy cập vào website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của học viên cùng với các thông tin khác mà học viên cung cấp.  Các thông tin này được cung cấp qua những email học viên gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin học viên điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu điều tra hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website: https://luyenthicambridge.com.vn của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ học viên khi mua các khóa học của luyenthicambridge.com.vn.
 • Giải đáp thắc mắc học viên.
 • Cung cấp cho học viên thông tin về các khóa học & các chương trình ưu đãi của luyenthicambridge.com.vn.
 • Thực hiện các bản khảo sát học viên.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của luyenthicambridge.com.vn.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, công ty chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của luyenthicambridge.com.vn. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của học viên để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của học viên, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của học viên cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập).

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của học viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự học viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân học viên sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của luyenthicambridge.com.vn. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

 • luyenthicambridge.com.vn và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.
 • Bên thứ ba mà luyenthicambridge.com.vn tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong việc thu thập thông tin cá nhân người dùng hoặc bên thứ ba khi có nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân học viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của học viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của học viên.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Trung tâm ngoại ngữ GEMS EDU (trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo Dục Quốc Tế GEMS EDU).

 • Địa chỉ Trung tâm: Tầng 5 số 2 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.​
 • Địa chỉ Công ty: Tầng 5 số 2 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.​ ĐT: 0869590317 – Hotline: 0869590317
 • Email: contact.gemsedu@gmail.com
 • Số giấy Phép ĐKKD: 0109770462
 • Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng số: 1257/GCN-SGDĐT ngày 10/05/2022.

Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, học viên có thể liên hệ: 0869590317

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của luyenthicambridge.com.vn

Học viên có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép học viên có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của học viên, hoặc nếu học viên có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân luyenthicambridge.com.vn 

6. Cam kết bảo mật thông tin học viên

Khi học viên gửi thông tin cá nhân của học viên cho chúng tôi, học viên đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà học viên đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho học viên. Luyenthicambridge.com.vn sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của học viên được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin học viên cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của học viên. Nếu học viên không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên học viên không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Học viên đã đồng ý rằng, khi học viên sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là học viên đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó học viên nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Vào thi thử miễn phí Học thử 1-1 miễn phí Đăng ký làm đại lý
phone