Chính sách giải quyết khiếu nại của phòng luyện thi Cambridge Online

04/12/2023 15:22

Chính sách này cho biết quy trình, yêu cầu bắt buộc để chuyên viên CSKH của GEMS EDU tiếp nhận và xử lý hiếu nại áp dụng cho: (i) khiếu nại về việc chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đúng với mô tả; (ii) vấn đề thanh toán; (iii) vấn thao tác học tập; (iv) vấn đề khác liên quan

Mọi vấn đề liên quan đến thành viên trên trang https://luyenthicambridge.com.vn GEMS EDU sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy trình cùng các yêu cầu bắt buộc như sau:

1. Thời hạn, Cách thức khiếu nại

Đối với khiếu nại về chất lượng sản phẩm, thanh toán: Thành viên phải gửi khiếu nại ngay trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được khoá học hoặc thanh toán. Đối với các khiếu nại khác, Thành viên có thể gửi ý kiến để góp phần cho GEMS EDU cải thiện tốt hơn khi phát hiện có vấn đề chưa rõ ràng hay hành vi có dấu hiệu vi phạm.

- Các cách thức khiếu nại như sau:

a. Gọi điện thoại đến Hotline: 0869590317 – 0325135112

b. Gửi yêu cầu trên hệ thống: Truy cập vào trang https://luyenthicambridge.com.vn đăng nhập bằng tài khoản. Sau đó bấm chọn ô “ĐĂNG KÝ TƯ VẤN” điền đầy đủ thông tin trong cửa sổ và nội dung yêu cầu hoàn tiền và bấm “gửi thông tin”.

c. Gửi khiếu nại trực tiếp (Người Mua đến trực tiếp hoặc gửi khiếu nại thông qua đường bưu điện) đến địa chỉ: - Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế GEMS EDU - Địa chỉ: Tầng 5 số 2 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. - Số điện thoại: 0869590317 – 0325135112

2. Trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của GEMS EDU sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên được gửi đúng theo các phương thức nêu trên. Chúng tôi sẽ yêu cầu thành viên đã gửi khiếu nại cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ trả lời/hồi đáp dựa trên các chính sách mà GEMS EDU đã công bố. Cách thức trả lời thông qua email hoặc điện thoại đến Thành viên đó. 

Bước 3: Chuyển kết quả trả lời/hồi đáp khiếu nại cho các bộ phận có liên quan nếu (a) phải nhận lại/đổi trả hàng hóa cho Thành viên, (b) hoàn tiền cho Thành viên và (c) các trường hợp khác cần hỗ trợ từ các bộ phận liên quan để GEMS EDU giải quyết quyền lợi cho Thành viên.

3. Thời hạn xử lý khiếu nại

Thời gian trả lời/hồi đáp đối với khiếu nại tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu Thành viên khiếu nại chưa cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu của GEMS EDU trong thời hạn GEMS EDU yêu cầu để giải quyết khiếu nại, GEMS EDU sẽ hiểu rằng Thành viên đó đã từ bỏ việc khiếu nại và vụ việc sẽ được đóng lại khi kết thúc thời hạn 15 ngày làm việc nêu trên mà không có lỗi của GEMS EDU.

Trong trường hợp vụ việc khiếu nại phải đưa ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật, thời hạn xử lý sẽ theo thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Trách nhiệm mỗi bên

Các bên bao gồm GEMS EDU và thành viên sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề:

- Đối với GEMS EDU, sẽ có lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ thành viên. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của hai bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.

- Đối với thành viên: cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm theo yêu cầu của GEMS EDU để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

GEMS EDU đảm bảo thực hiện đúng CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, để hỗ trợ thành viên trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Thành viên có thể liên hệ, báo cáo với GEMS EDU để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp.

Vào thi thử miễn phí Học thử 1-1 miễn phí Đăng ký làm đại lý
phone